Εμφυτεύματα

Είναι τέλεια υποκατάστατα των φυσικών δοντιών σε περίπτωση απώλειας τους. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε δύο περιπτώσεις:

Όταν δεν έχουμε στηρίγματα για να κατασκευάσουμε μια κλασική ακίνητα τοποθετημένη γέφυρα ή όταν απλά δε θέλουμε να τροχίσουμε άθικτα και υγιή δόντια για να τα χρησιμοποιήσουμε σαν στηρίγματα. Επίσης χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε (ανάλογα με τον αριθμό των εμφυτευμάτων) κινητές προσθετικές εργασίες – οδοντοστοιχίες, μηχανήματα.

Συνήθως μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς τομές, ράμματα, αιμοραγίες, πρηξίματα γρήγορα και ανώδυνα. Η πολυετής (από το 1996) εμπειρία μας, εξασφαλίζει την άνεση και προβλεψιμότητα του αποτελέσματος. Απαιτείται όμως λεπτομερής σχεδιασμός μετά από ακτινολογική αξιολόγηση. Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί παράλληλα αύξηση του υποστρώματος (οστά – ούλα) που θα δεχτεί τα εμφυτεύματα, επιμηκύνοντας τον χρόνο – κόστος της θεραπείας.

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω στο ιατρείο μας εφαρμόζουμε κατά κανόνα την “flapless” τεχνική (χωρίς τομές, ράμματα, κλπ κατά αντιστοιχία με την λαπαρασκοπική τεχνική στη γενική χειρουργική) που κάνει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων μια θεραπεία πιο απλή και ανώδυνη από μια απλή εξαγωγή ενός μικρού δοντιού, διάρκειας λίγων λεπτών της ώρας.