Η Φιλοσοφία μας

Ανέκαθεν το σκεπτικό μας στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών μας ήταν η ελάχιστη δυνατή επέμβαση για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος. Σεβασμός στους σκληρούς (δόντια και γνάθοι), αλλά και στους μαλακόυς (ούλα) ιστούς και αποφυγή υπερβολικών – εως και άσκοπων – θεραπειών που ταλαιπωρούν τον ασθενή και τον εξουθενώνουν ψυχικά, αλλά και οικονομικά, με αμφίβολα πολλές φορές ωφέλη. Σκοπός μας είναι η μικρότερη δυνατή ενόχληση, για να επιτευχθεί η βέλτιστη θεραπεία, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και πιο εξεζητημένα σχέδια θεραπείας, στις σπάνειες εκείνες περιπτώσεις που αυτά απαιτούνται.

Οι αρχές που διέπουν το ιατρείο μας είναι:

  • Μέγιστη ποιότητα
  • Ταχύτητα
  • Ελάχιστο κόστος για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
  • Ελάχιστη ταλαιπωρία
  • Ανώδυνη θεραπεία