Χειρουργική Στόματος

Στο ιατρείο μας εκτελούνται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν περιπτώσεις έγκλειστων – έκτοπων σωφρονιστήρων (φρονημίτες), ακροριζεκτομών (αφαίρεση κύστης από το ακρορίζιο των δοντιών), εκτομή χαλινού γλώσσας – παρειών, όπως επίσης και επεμβάσεων που απαιτούνται για αύξηση σκληρών ιστών όταν αυτοί δεν είναι επαρκείς για τοποθέτηση εμφυτευμάτων.